MV-35, Hybrid Inverter 35kW, för 19″ rackmontage.

Melacs Multiverter™  för enfas- och trefas-system

 

Melacs Multiverter™ 

Komplett multiverterlösning från Melacs använder en enda DC-optimerad växelriktare för att hantera och övervaka både solgenerering och energilagring.

Designad för att användas i så kallade Smart Grid elnät och har ett antal funktioner som är anpassade till framtidens energisystem med ökande andel förnyelsebar energi, energilagring och kombinationer av olika typer av energikällor. Levererat i robust kapsling tillgängligt och kontrollerbart via ett modernt webbprotokoll.

 

Komplett och flexibel inverterfunktionalitet

 • Äkta Smart-Grid kapacitet i realtid
 • Sömlös övergång mellan on-, och off-grid energileverans
 • Klarar modulär uppskalning från kilowatt till megawatt storlek
 • Kan starta upp strömlöst vid pågående strömavbrott eller helt utan anslutet elnät
 • Hanterar olika energikällor samtidigt såsom solceller, bränsleceller, gasturbiner, biodieselmotorer, ångturbiner, stirlingmotorer, vindkraftverk, vågkraftverk mm
 • Inbyggd avancerad datalogger
 • 16 stycken inbyggda sensor-ingångar
 • 18 stycken inbyggda reläutgångar
 • Inbyggda kommunikationsfunktioner – SPI, RS232, RS485, Canbus, Modbus, Ethernet, WIFI, 2G/3G-modem
 • Optimerarsystemet klarar obegränsat antal PV strängar
 • Optimerarsystemet har inbyggda säkerhetsfunktioner inkl fjärravstängning direkt i PV modulerna
 • Optimerarsystemet arbetar med flytande DC-bus och direkt batteriladdning
 • Inbyggda in-, och utgående elmätare möjliggör effektbalansering mellan lokal last och el som matas ut på externa elnätet

 

Mer energieffektiv

 • Äkta syntetiserad ren sinus med låg THD (Total Harmonic Distorsion).
 • Flytande DC-buss som ger hög verkningsgrad vid laddning av batterisystem motsvarande >99% mellan solcellspanelen och högspänningsbatterier
 • Sömlös växling mellan laddning och urladdning av batteribank
 • Max effekt kan lastas kontinuerligt över tid
 • Stort AC spänningsområde justerar automatiskt efter behov mellan 110-480VAC tack vara egenutvecklade wide-band induktorer
 • Distribution till externt elnät med reglerbar effekt oberoende av effekten från solcellspanelerna
 • Reglerbar effekt till lokal last oberoende av den effekt som matas ut på elnätet
 • Låg standby effektförbrukning

 

Funktionalitet för äkta snabbladdning av fordon (EV-Laddning)

 • Möjliggör äkta snabbladdning för elfordon. I kombination med Melacs högspänningsbatterier snabbladdas även elfordon med upp till 800V spänning.

 

Oöverträffad säkerhet med maximal trygghet

 • Inbyggd mjukvara och sensorer för  överspänningskydd och överhettning
 • Optimerarsystem som har inbyggda säkerhetsfunktioner inkl fjärravstängning direkt i PV modulerna
 • Inbyggd avancerad datalogger även vid strömavbrott

 

Styrning och kontroll alltid tillgänglig 

 • Larmfunktioner och säkerhetsfunktioner
 • Fjärruppdatering av mjukvara via ethernet, WIFI, 2G/3G-modem
 • IoT mjukvara med Cloud Data funktionalitet
 • App för iOS och android via webbserver

 

Robust design för enkel och flexibel installation 

 • Byggd i 19” rackformat för professionella installationer
 • Kompakt och lätt konstruktion
 • Komponenter designade för beräknad MTBF 30 år
 • Låg ljudemission
 • Kapsling designad för minimal damminträngning

 

Specifikationer:

AC IN-, och UTGÅNG – (last/elnät)
Märkeffekt AC 33 250 – 42 000 VA
Max kontinuerlig AC 33 250 – 42 000 VA
AC spänning fas till fas 380 – 480 VAC
AC spänning fas till nolla 210-277 VAC
Automatisk AC frekvens 50/60 Hz
Max kontinuerlig ström 50 A
THD < 3%
Effektfaktor >99,0%
Typiskt nattförbrukning < 5 Watt
AC UTGÅNG – (backup-effekt)
Märkeffekt AC utgång 33 250 – 42 000 VA
Max kontinuerlig AC utgång 33 250 – 42 000 VA
AC utgångsspänning fas till fas 380 – 480 VAC
AC utgångsspänning fas till nolla 210-277 VAC
Automatisk AC utgångsfrekvens 50/60 Hz
Max kontinuerlig utgångsström 50 A
THD < 5%
Automatisk övergångstid mellan on- och off-grid < 0,1 sek
DC INGÅNG – PV- och batteri
Transformatorfri, ojordad Ja
Max ingående spänning 900 VDC
Nominell ingående spänning 760 VDC
Omvänt polaritetsskydd Ja
Detektering av jordfelsisolering (känslighet) 600kΩ
Max effektivitet 98%
DC INGÅNG, PV- 
Max DC effekt 40 000 Watt
Max ingående ström 50 ADC
DC INGÅNG, BATTERI 
Kontinuerlig peak effekt 40 000 Watt
Max ingående ström 50 ADC
Kapacitet antal batterier Obegränsat
Batterityper som stöds M-BLFP-48-100B/M-BLFP-800-3
STYRNING OCH ÖVERVAKNING
Inbyggda kommunikationsfunktioner Ethernet, WIFI, 2G/3G-modem
Inbyggda kommunikationsprotokoll SPI, RS232, RS485, Mod- & Canbus
SÄKERHET
Integrerad AC/DC kommunikationsenhet Ja
Fjärrstyrd AC frånkoppling Ja
Snabb DC-avstängning (rapid shutdown) Ja
STANDARDER
LVD – Low Voltage directive LVD EN 62109-1, EN 62109-2
EMC – Electromagnetic Compatibility EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Övriga IEC 61 683
INSTALLATIONSEGENSKAPER
Mått (H/B/D) 19″ 7U (308 mm/482,6 mm/500 mm)
Vikt 30 Kg
Ljudemission < 50 dBA
Arbetstemperatur -250C +600C
Skyddsklass IP52