Om

Melacs AB är ett svenskt företag med med rötter från åttiotalet då forskningen och utvecklingen av våra solpaneler tog fart. Sedan dess har mycket hänt, både med företagsgruppen och inte minst med den allmänna vetskapen om nödvändigheten att ställa om till ett hållbart energiuttag. Melacs produkter och systemlösningar ligger i framkant både ekonomiskt och effektivt. Genom Melacs CTO Stefan Mastonstråles arbete säkerställer vi våra produkters förträfflighet även in i framtiden. Stefan är internationellt en av de mest välrenommerade inom Green Tech, och han står bakom Melacs forskning och utveckling.

Stefan har arbetat inom energisektorn sedan 1986. Han är expert på att designa/konstruera komponenter i energisystem, samt att uppföra, förvalta och driva små till stora anläggningar. Han är en skicklig uppfinnare och ett antal av hans patent har kommersialiserats idag. Stefan har varit i framkant när det gäller att skapa ny teknik och implementera dessa tekniker på marknaden för förnybar energi. Stefan har studerat datavetenskap, maskinteknik, elektroteknik och projektledning, och varit forskningsprojektledare vid Högskolan Dalarna, vid Institutionen för industriellt ledarskap och teknik, European Solar Engineering School, ESES, och Svensktsolenergiforskningscenter, SERC. Stefan har arbetat som forskningsingenjör och forskningsprojektledare på Vattenfall inom förnybar energi (inklusive solceller, PVT och CSP), samt elkraft och kemiska processer och distribuerad energi 1998 - 2010. En del av arbetet med forskning och utveckling gjordes också som programsekreterare för Energimyndigheten och administrerade de nationella forsknings-, utvecklings- och teknologidemonstrationsprogrammen (sk FUD-program) inklusive deras respektive nationella finansieringsbudget. Stefan är styrelseledamot i Lumicum Laboratory och i stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi vid Mittuniversitetet. Stefan är guldmedlem i International Solar Energy Association, ISES, och har publicerat ett antal vetenskapliga artiklar, författat pedagogisk litteratur, kurser och presentationer inom förnybar energi.