Melacs Optimerare

PV Modulnivåoptimering och övervakningssystem som ökar systemkraften. En enskild optimerare hanterar upp till sextio PV-Moduler i två strängar för vidare matning till inverter eller till Melacs Multiverter™.