Melacs Inverters

Melacs Multiverter™ kommer att lanseras vid årsskiftet 20/21. Denna multiverter kommer att revolutionera invertermarknaden med sin avancerade teknik och unika egenskaper.

Smart Energy Management med exportkontroll, time-of-use shifting, och maximerad egenförbruknings-logaritm
Aktiv förbrukningrespons och peak-förbrukningsutjämning
Backup och Off-gridenergi – automatisk elektricitet till alla förbrukare säkras i händelse av störning eller black-out via ordinarie nätleverantör.
All-in-one konstruktion använder en Single-DC optimerad fas-inverter för styrning och kontroll för både energialstring och lagring.