M-CPR-S, Installationsdetalj i aluminium för montage av PV/PVT-paneler på tegeltak.