Batterier

Melacs batterier är anpassade för att lagra alstrad energi från solceller eller annan vald energikälla. Batterierna ansluts i serie eller parallellt till önskad total spänning och ström. En batterikontroller hanterar toppströmmar och spänning för att ligga inom valda specifikationer.

Endast ett sökresultat