Solcellspaneler

Melacs levererar egenutvecklade solcellspaneler för alstring av både el och värme.

Melacs solcellspaneler är tekniskt anpassade för att användas på våra nordliga breddgrader.  Konstruktion och prestanda ligger i framkant på vad marknaden har att erbjuda gällande lokalt producerad förnybar energi. Melacs solcellspaneler kan till och med erbjuda lösningar för både elektrisk och termisk energialstring. I kombination med en excellent Anti-PID prestanda som ger en längre livstidseffekt och en bättre ”low-light” prestanda levererar Melacs energisystem en mycket låg investeringskostnad per Watt.

Solcellspanelerna passar de flesta energibehov, från industriinstallationer och kommersiella fastigheter till bostadsfastigheter. Melacs säljer även installationsmaterial anpassat för alla tänkbara tak-, fasad-, och markanläggningar.

Melacs solcellspaneler är mycket effektiva och ser till att maximera effekten som kan alstras på den tillgängliga ytan. Melacs mono-facialpaneler ligger på drygt 20% effektivitet. Bi-facialpaneler och framförallt paneler med termisk alstring nås en effektivitet på upp till 35-65%.

Melacs har solcellspaneler som erbjuder både elektrisk och termisk alstring, det vill säga att Melacs solcellspaneler kan alstra både el och värme (varmvatten). Detta ger en överlägsen återbetalningsförmåga på investeringens verkningsgrad (Wp+Wt/pris).

För att jämföra lönsamheten av olika solcellspaneler är det alltså viktigt hur mycket effekt de genererar i förhållande till investeringen. Mängden elektricitet och värme en solcellspanel genererar, watt per år, skiljer sig mellan olika fabrikat.

Melacs Superkollektor

M-PVBT-1150 med Melacs Multi-Busbar, PERC cell med effekter på upp till 550We plus upp till 1000Wt är vi extra stolta över. Melacs solcellspanel använder ny teknik för att förbättra modulens effektivitet och ger ett bättre estetiskt utseende, vilket gör den perfekt för installation på tak och fasad.  Melacs Solcellspanel har utmärkt prestanda som garanterar begränsad effektnedbrytning över tid och begränsar den årlig effektnedbrytning till max 0,45%. Solcellspanelerna är designade för högspänningssystem på upp till 1500 VDC, vilket minimerar systemets övriga komponentkostnader. Ytterligare effektivitet nås med en bifacial-konstruktion tillsammans med termisk alstring för en lägre investeringskostnad och bättre återbetalningsgrad. Melacs Solcellspaneler är anpassade för Nordiska förutsättningar och tål mer påfrestning och belastning, upp till 5400 Pa snöbelastning, 35 mm hagel i 27 m/s och 2400 Pa vindbelastning.

 

Modellprogram

 

Ladda ner produkt- och specifikationsdokumentation.